Markus på prispallen!

Fanfar! Markus, a k a El Maco, besteg i midsommarhelgen prispallen på Bornholm. En extrem prestation i ett av världens hårdaste off-road-triathlon på Ironmandistansen. Se mer på http://hammertrailtri.dk/. Fanfar!